Monitoring GPS

Komu jest potrzebny Monitoring GPS?

Zarządzanie flotą samochodową firmy jest ambitnym wyzwaniem. Prowadzenie firmy zajmującej się transportem towarów, specjalistycznych ładunków, holowaniem pojazdów, bądź przewozem osób, wymaga bardzo dużej dyscypliny zarówno ze strony zarządzających flotą, jak i ze strony kierowców.
Monitoring GPS przyniesie wymierne korzyści każdej firmie z flotą samochodową. Właściciele firmy zwiększą efektywność działań przedsiębiorstwa, natomiast kierowcy zyskają na czasie, dzięki bieżącym informacjom na temat utrudnień na drogach, dostarczanym przez system.

Do najważniejszych zalet posiadania Monitoringu GPS w firmie zalicza się:

- Podgląd pojazdów w czasie rzeczywistym – pozwala na wykrycie niezatwierdzonych tras kierowców, uprzedzenie Klientów przed ewentualnymi opóźnieniami, zasugerowanie kierowcy wybrania szybszej lub bardziej ekonomicznej trasy
- Weryfikacja zużycia paliwa – pozwala na dokonanie zestawień dobowych, miesięcznych, rocznych oraz w odniesieniu do konkretnych kierowców. Analiza tych zestawień pozwoli na podjęcie kroków mających na celu zmniejszenie zużycia paliwa.
- Sprawdzanie przebiegu pojazdów – pozwala na monitorowanie ilości pokonanych kilometrów.
- Komunikowanie się z kierowcami oraz bieżące przesyłanie im ważnych informacji – pozwala na bieżące modyfikowanie tras i wyznaczanie nowych zadań. Kierowcy są na bieżąco informowani o ewentualnych utrudnieniach na trasie (wypadkach, korkach, złych warunkach pogodowych itp.).
- Tworzenie raportów tras – pozwala na prowadzenie statystyk, które są nieocenioną pomocą w modernizacji i redukcji kosztów firmy.
- Ochrona pojazdów przed włamaniem i kradzieżą – możliwość podłączenia dodatkowych systemów alarmowych, jak również urządzeń odtwarzających przebieg kolizji, bądź wypadku.
- Ochrona personalna oraz lokalizowanie osób – w przypadku zastosowania Personalnego Lokalizatora GPS

Pełne wsparcie w atrakcyjnej cenie

Gwarantujemy nie tylko sprzedaż rozbudowanych systemów do monitorowania pojazdów oraz osób, ale także pełne wsparcie techniczne, które rozpoczyna się od profesjonalnej instalacji urządzeń oraz oprogramowania. Wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie!

AS-GPS Login Page

GPS Tracking